Laadunvarmistus, ympäristö ja sertifikaatit

Protopaja Oy:n tuottamien palvelujen ja tuotteiden tulee täyttää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet sekä vaatimukset ja tavoitteena on ylittää asiakkaiden odotukset.

Protopaja Oy:n toiminnan laadun tulee olla tunnettua, tunnustettua ja eettiset arvot huomioonottavaa sekä viranomaismääräysten mukaista.

Toimintamme ja tuotantomme perustuvat ISO 9001 -laatujärjestelmän pohjalle, jota sovellamme yritystoimintamme kaikilla eri osa-alueilla.

Otamme ympäristösuojelulliset näkökohdat erityisesti huomioon kaikessa toiminnassamme. Ympäristöasioissa noudatamme ISO 14001 -standardin periaatteita.

Tuotannon laaduvalvonta

Laadunvarmistukseen käyttämämme mittalaitteet edustavat uusinta teknologiaa. Käytössämme ovat mm. profiiliprojektorit, videomittalaitteet, koordinaatti- ja lasermittalaite, sekä kameravalvonnat. Toimintamme ja tuotantomme perustuvat kansainvälisten laatujärjestelmien pohjalle. Jälkiseurantaa varten merkitsemme pakkauksen tuotetarraan myös valmistuseränumeron.

Laatua edistävät osaltaan asiakkaiden omat toimittaja-auditioinnit, joissa Protopaja Oy:n toimintaa tarkastellaan tapauskohtaisesti.

Sertifikaatit

Protopaja Oy:lle on myönnetty ISO 9001 ja ISO 14001 -johtamisjärjestelmäsertifikaatit. Nämä sertifikaatit kattavat seuraavat Protopaja Oy:n toiminnot/palvelut:

  • Ohutlevytuotteiden proto- ja sarjavalmistuksen elektroniikka- ja it-alan yrityksille.
  • Näiden valmistukseen liittyvien työkalujen suunnittelun ja valmistuksen sekä pakkausmateriaalin valmistamisen.

Laatupolitiikka

Protopaja Oy:n tuottamien palvelujen ja tuotteiden tulee täyttää asiakkaiden nykyiset ja tulevat tarpeet sekä vaatimukset ja tavoitteena on ylittää asiakkaiden odotukset.

Protopaja Oy:n toiminnan laadun tulee olla tunnettua, tunnustettua ja eettiset arvot huomioonottavaa sekä viranomaismääräysten mukaista.

Protopaja Oy:n toiminnan perustana ovat laadun suunnitteluun, seurantaan ja valmistuksen jatkuvaan parantamiseen johtavat toimenpiteet.

Protopaja Oy:n tavoitteena on jatkuva asiakastyytyväisyyden parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi suoritetaan säännöllisesti asiakastyytyväisyys-kartoituksia, joiden tuloksia hyödynnetään kaikilla prosessipohjaisen toiminnan alueilla.

Laatutavoitteet määritellään johdon katselmuksissa, joissa myös todennetaan tavoitteiden toteutuminen.

Tätä laatupolitiikkaa sovelletaan koko Protopaja Oy:n toimintaan. Yrityksessä on erikseen kirjattu ympäristöohjelma.

Naantalissa 20.11.2003
Markus Äijö

Ympäristöpolitiikka

Yhteistyössä asiakkaiden ja toimittajien kanssa varmistamme materiaalien ja energian käytön tehokkaan hyödyntämisen toiminnassamme.

Koulutamme henkilöstömme ymmärtämään ympäristön kannalta vastuullisen ja laadukkaan työskentelyn merkityksen. Huolehdimme ympäristömme siisteydestä ja viihtyisyydestä.

Sitoudumme noudattamaan meitä koskevaa lainsäädäntöä ja kehitämme toimintaamme täyttääksemme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme meille asettamat velvoitteet ja odotukset myös ympäristöasioissa.

Yrityksen johto asettaa vuosittain ympäristötavoitteet, joiden toteutuminen todennetaan johdon ympäristökatselmuksessa.

Ympäristöpolitiikkaa sovelletaan koko Protopaja Oy:n toimintaan.

Naantalissa 5.12.2003
Markus Äijö

Konfliktimineraalipolitiikka

Protopaja Oy on sitoutunut hankkimaan vastuullisesti konfliktimineraalivapaata raaka-ainetta läpi koko hankintaketjun.

Naantali 16.9.2014 Markus Äijö